เครื่องสำอาง

  • สารให้ความหวาน: ผงแอสปาร์แตม / เม็ดแอสปาร์แตม

    สารให้ความหวาน: ผงแอสปาร์แตม / เม็ดแอสปาร์แตม

    การใช้แอสปาร์แตมยี่ห้อ Tianjia แอสปาร์แตมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ปราศจากน้ำตาล แคลอรี่ต่ำ เช่น: ●เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มอัดลมและน้ำอัดลม น้ำผลไม้ และน้ำเชื่อมผลไม้●บนโต๊ะ: สารให้ความหวานอัด, สารให้ความหวานแบบผง (ช้อนต่อช้อน), สารให้ความหวาน...
    อ่านเพิ่มเติม